Guldtummen, Göteborgs studenters stora pris, går i år till Eva Henricsson!

Eva_Henricsson.jpg

Eva Henricsson arbetar på Näringslivsgruppen, Göteborg & Co och har under sin tid där strävat efter att göra Göteborg till en så bra studentstad som möjligt. Hon var bland annat initiativtagare till det årliga välkomstarrangemanget som ger nya studenter inblick i stadens utbud och möjlighet att lära känna nya vänner från alla delar av Göteborgs universitet och Chalmers.

Priset överlämnas vid det traditionsenliga valborgsfirandet i Trädgårdsföreningen den 30 april klockan 15.00.

Eva Henricsson får priset med motiveringen:
"För att hon under många år har arbetat för att förbättra Göteborg som studentstad, bland annat genom det årliga välkomstarrangemanget som på ett enastående sätt välkomnar nya studenter till Göteborg."

Guldtummen, Göteborgs studenters stora pris, delas varje år ut av Götheborgske Spionen, K103 Göteborgs studentradio och Tofsen till en person eller organisation som har gjort betydande insatser för Göteborgs studenter.
 
Tidigare pristagare:
2002: Gudrun Balke (för sitt arbete för att förbättra studenters utbildningssituation) och Johan Davidsson (fredsdemonstrant)
2003: Studenter mot krig (för kampen för fred) och Christine Lindeberg (intitiativtagare till Studentforum)
2004: Chalmers studentkårs restaurang AB (för satsningen på billig studentlunch)
2005: Pernilla Hallberg (för sitt outtröttliga engagemang för Göteborgs studenter)
2006: Gaystudenterna i Göteborg (för att de driver viktiga mångfaldsfrågor)
2007: Intize (för arbetet med att få ungdomar att våga och vilja söka sig till högre studier)
2008: Utrikespolitiska föreningen (för sitt stora engagemang i globala frågor)
2009: Caroline Öhman (för sin långa och inspirerande tid som kåraktiv) och Peter Kelly (skapare av mikrokreditinsamlingen Kakbanken)
2010: Safe – Students for Safe Sex (för sitt arbete med att sprida kunskap om sex och samlevnad)
2011: Barnkalaset (Göta studentkårs satsning som uppmärksammar studenter med barn)

Kommentarer

Grattis!

Tyck till

På radio hör jag helst: