Premiär för Tamburen

tamburen_headbanner.jpg

Välkommen in i Tamburen! Här sammanfattas nyhetsveckan. Med intressanta gäster och inslag diskuterar och dissekerar redaktionen vetgirigt aktuella händelser och samhällsfenomen. Vi problematiserar det du redan vet och belyser det du inte visste att du ville veta. Så sparka av dig skorna och kliv på. Det är i hallen det händer.

Tyck till

På radio hör jag helst: