Guldtummen 2013 till Cykelköket

DSC01606bb.jpg

Cykelköket Göteborg är en gratis gör-det-själv-verkstad för alla som behöver laga eller serva sin cykel. De anordnar regelbundet kurser och workshops i cykelmekande och deltar i festivaler, informationsdagar och miljömässor. Cykelköket Göteborg fungerar även som en återvinningscentral för kasserade och övergivna cyklar och cykeldelar.

Priset överlämnas vid det traditionsenliga valborgsfirandet i Trädgårdsföreningen idag klockan 14.50.

Cykelköket Göteborg får priset med motiveringen:
"För ett initiativ som gagnar många cykelintresserade studenter och bidrar till ett mer hållbart samhälle."

Guldtummen, Göteborgs studenters stora pris, delas varje år ut av Götheborgske Spionen, K103 Göteborgs studentradio och Tofsen till en person eller organisation som har gjort betydande insatser för Göteborgs studenter.

Tidigare pristagare:

2002: Gudrun Balke (för sitt arbete för att förbättra studenters utbildningssituation) och Johan Davidsson (fredsdemonstrant)

2003: Studenter mot krig (för kampen för fred) och Christine Lindeberg (intitiativtagare till Studentforum)

2004: Chalmers studentkårs restaurang AB (för satsningen på billig studentlunch)

2005: Pernilla Hallberg (för sitt outtröttliga engagemang för Göteborgs studenter)

2006: Gaystudenterna i Göteborg (för att de driver viktiga mångfaldsfrågor)

2007: Intize (för arbetet med att få ungdomar att våga och vilja söka sig till högre studier)

2008: Utrikespolitiska föreningen (för sitt stora engagemang i globala frågor)

2009: Caroline Öhman (för sin långa och inspirerande tid som kåraktiv) och Peter Kelly (skapare av mikrokreditinsamlingen Kakbanken)

2010: Safe – Students for Safe Sex (för sitt arbete med att sprida kunskap om sex och samlevnad)

2011: Barnkalaset (Göta studentkårs satsning som uppmärksammar studenter med barn)

2012: Eva Henricsson i Göteborg & Co:s näringslivsgrupp (för sitt mångåriga arbete med att förbättra studentstaden Göteborg)

Tyck till

På radio hör jag helst: