Relevans

Boule i Majvallen

I dagens program får vi följa med till Boulecenter Majvallen, det första offentligt finansierade boulecentret i Göteborg. Där håller de flesta bouleföreningar i Göteborg till på vintern. Vi får träffa Jan Dahlqvist från Slottsskogens Petanque Club, samt Anita och Lennart Andersson från seniorföreningen Västerträffens boulesektion. Välkommen att lyssna.

Musiken som spelas i programmet är Honey med True Moon, samt Bread and Butter med El Perro Del Mar.

Vad ingår i berättelsen om människan? Vad berättar vi om oss själva? Om andra? Relevans undersöker vad som är värt att undersöka. Där finns i slutändan alltid människor.

Redaktion

Viktor Emanuelsson.

Följ oss via RSS

Kontakt

relevans@k103.se