Den rörliga lyrikern

Den Rörliga Lyrikern startar för hösten

I höstens första program försöker jag knö in historier och dikter i programmet medan tiden bara springer iväg.

Redaktion

Erica Törnqvist.

Följ oss via RSS

Kontakt

denrorligalyrikern@k10...