Den rörliga lyrikern

Den Rörliga Lyrikern startar för hösten

I höstens första program försöker jag knö in historier och dikter i programmet medan tiden bara springer iväg.

Redaktion

Erica Törnqvist.

Sändningstider

Fredagar 15:00 - 15:30

Lördagar 15:00 - 15:30

Följ oss via RSS

Kontakt

denrorligalyrikern@k10...

Kommande program

Fredag 28 apr 15:00

Den Rörliga Lyrikern 20170428

Ett par dikter författas under programmets gång och programmet består således till viss del av nyskrivet material. Trevlig lyssning!