Feedback

Feedback #12 - funktionsmusik

I det tolfte avsnittet av Feedback går vi igenom några olika kategorier av musik som är skriven och/eller framförd i andra syften än att lyssnas på av den estetiska kvalitén. Främst blir det musik skriven för bebisar, växter och katter men även funktionsmusik använt som redskap och verktyg i ett arbetssyfte.

Det som spelas i programmet är

Raymond Scott - Little Miss Echo
Mort Garson - You Don't Have to Walk a Begonia
Mort Garson - Music to Soothe the Savage Snake Plant
Mort Garson - Ode to an African Violet
Anna Karlsson - Kulning: I.
Marta Myhr - Get och fårlock
Kristina Nordin - Kuökning: V.
David Teie - Fostog's Touch
The Educational Music Crew - The Subtraction Groove/Phonics Fantastic 1
Various - Grass Dance Song
James Wilson, R. Ramsay, George Goram, R. Brown, J. Kirby, Lemuel Jones, C. Meekins, Ed Lewis - Can't You Line 'Em

Avnsittet sänds lördag 2/11 & 9/11 19.00 samt när du vill på mixcloud.

Molly och Niklas dyker in i olika musikaliska kontexter - popkulturella, subkulturella såväl som klassiska musikperspektiv.

Programmet ägnas åt olika teman med varierande bredd. Den röda tråden blir att ge fokus åt specifika musikaliska kontexter och perspektiv som annars lätt kan missas vid en alltför allmän överblick på musikhistorien. Innehållet kommer i viss mån vara präglat av vår egen referensram och musiksmak, men också en ambition att vidga såväl våra egna som lyssnarens vyer, detta både med hjälp av bidrag från inbjudna gäster och att rikta oss mot hittills outforskade fält.

Redaktion

files/users/Feedback/profile/Skarmavbild_2019-09-09_kl._23.14.15.png

Molly Ploom och Niklas Fite.

Sändningstider

Lördagar 19:00 - 20:00

Extern länk

www.mixcloud.com/K103/...

Följ oss via RSS

Kontakt

feedback@k103.se