Feedback

Feedback #25 - Granulär syntes

I det tjugofemte avsnittet av Feedback spelar vi musik skapad med tekniken som kallas granulär syntes, eller kanske oftare granular synthesis. Hur skapas musiken, och av vilka? Det får du veta kl 19 eller när du vill i mixcloud!

Musiken som spelas:
1. Iannis Xenakis, Ensemble Resonanz, Johannes Kalitzke - Analogique A
2. Horacio Vaggione - Ash
3. Curtis Roads - Pictor Alpha (2003)
4. Trevor Wishart - Tongues of Fire
5. Horacio Vaggione - 24 Variations
6. Trevor Wishart - Imago
7. Yangze - Event Horizon

https://open.spotify.com/playlist/5rJ3FrRncj7DWDYaAigmuC?si=_ZSGQZ-HTKmL...

Molly och Niklas dyker in i olika musikaliska kontexter - popkulturella, subkulturella såväl som klassiska musikperspektiv.

Programmet ägnas åt olika teman med varierande bredd. Den röda tråden blir att ge fokus åt specifika musikaliska kontexter och perspektiv som annars lätt kan missas vid en alltför allmän överblick på musikhistorien. Innehållet kommer i viss mån vara präglat av vår egen referensram och musiksmak, men också en ambition att vidga såväl våra egna som lyssnarens vyer, detta både med hjälp av bidrag från inbjudna gäster och att rikta oss mot hittills outforskade fält.

Redaktion

files/users/Feedback/profile/Skarmavbild_2019-09-09_kl._23.14.15.png

Molly Ploom och Niklas Fite.

Sändningstider

Lördagar 19:00 - 20:00

Extern länk

www.mixcloud.com/K103/...

Följ oss via RSS

Kontakt

feedback@k103.se