K103 Arkiv

Urban

Hållbara städer i Afrika söder om Sahara. En utopi eller ett realistiskt mål? I två halvtimmes program behandlas Afrikanska städer utifrån en mängd synvinklar och aspekter. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i städer och folkmängden i städerna bara fortsätter att öka. I U-länder är invandringen till städerna som störst och många av de inflyttade människorna hamnar i slumområden. I Afrika lever 72 procent av stadsinvånarna i slumområden och fattigdomen håller på att urbaniseras. En hållbar stadsutveckling är avgörande och nödvändig för att mänskliga rättigheter ska uppfyllas.
Tillsammans med forskare på Chalmers kommer vi att berätta om den nuvarande situationen i Afrikas städer. Vi kommer att ta upp vikten av: god stadsplanering, rent dricksvatten, genomtänkt infrastruktur och beredskap inför det växande klimathotet.
Vi kommer också att diskutera vad vi i Sverige kan göra. Vad jag som svensk kan bidra med och ta upp konkreta exempel på vad man kan göra i kampen mot den urbaniserade fattigdomen.
Väldigt välkommen att lyssna!

Sorry, flash is not available.

Sorry, flash is not available.

I våra arkiv finns många gamla program som inte längre nyproduceras. Det betyder inte att de ska glömmas och begravas. Här har du möjligheten att höra gamla favoriter eller kultprogrammen som du bara hört rykten om.

Redaktion

Gamla Hjältar.

Följ oss via RSS

Kontakt

arkiv@k103.se