Klimatet

7. Kolcykeln

Dagens avsnitt sänds kl 14.00, och vi pratar då om kolcykeln och fokuserar på biosfären. Vi pratar annars mest om de fossila bränslenas påverkan på klimatet eftersom det är den största utsläppsfaktorn, men en fjärdedel av utsläppen kommer faktiskt från förändringar i markanvändningen. Avsnittets gäst är Åsa Kasimir som forskar om markandvändning och växthusgasemissoner. Vi pratar om hur dikade skogsmarker i kan stå för lika stort växthusgasutsläpp som vägtrafiken i Sverige, vad biobränsle egentligen har för potential, hur köttindustrin påverkar avskogningen och den stora utmaningen i att markanvändningen ska gå från att stå för en fjärdedel av utsläppen till ett negativt utsläpp (alltså ta upp koldioxid) för att klara 2-grader målet.

Om du missar avsnittet på radion kan du alltid lyssna i valfri podcast app eller här:
https://play.acast.com/s/57f159b0-49d7-407d-b4d3-56838c63b133/tag%3Asoun...

Det här är en programserie om klimatet med två klimatologistudenter. I varje avsnitt bjuder vi in en forskare och diskuterar klimatförändringar ur olika perspektiv. Vi kommer bl.a. prata om hur istider uppkommer, om ekonomisk tillväxt påverkar klimatet, på vilka sätt den globala uppvärmningen påverkar haven och klimaträttvisa.

Redaktion

files/users/klimatet/profile/Programledarbild.jpg

Linn Carlstedt och Olivia Larsson.

Sändningstider

Söndagar 14:00 - 15:00

Följ oss via RSS

Kontakt

klimatet@k103.se