Mitt K103

K103 Sommar 7/7: Civilingenjör och gymnasielärare

Varför välja om man kan få alltihop? På Chalmers menar de att det är möjligt. Efter kombinationsutbildningen Lärande och ledarskap blir du både civilingenjör och gymnasielärare.

Såhär: Du går ett treårigt kandidatprogram. Du är duktig på ditt ämne. Men du jobbar gärna med människor. Också. Kanske är mastersprogrammet Lärande och ledarskap något för dig?

I K103 sommar får du höra mer om utbildningen, om studenterna och om samhällets brinnande törst efter duktiga pedagoger. Kan en teknisk högskola verkligen spotta fram lärare? Har Chalmers fått hybris? Vilka likheter finns det mellan ett team it-tekniker & en skock bångstyriga 16-åringar? Och hur kan en tur till Vitsippsdalen vara viktig för ditt framtida yrkesval?

Och just det, du får naturligtvis veta vad du kan göra efter utbildningen också.

Sommarstudion är den här gången knökfull med kunniga gäster:

Samuel Bengmark - programansvarig på mastersprogrammet Lärande och Ledarskap
Stina Olén - Västsvenska Handelskammaren

Linus Eriksson - Ericsson Academy

Edvin Linge & Suvi Panas – mastersstudenter på programmet

Diskussionen leds av Hanna Katarina Nyroos

Hör röster från Göteborg i K103 Sommar

Vi har samlat intressanta personer från Göteborg i vår serie K103 Sommar. Varje lördag och söndag klockan 11.00 - 12.00 under juli månad hör du vad just de har att säga.

7/7: Stina Olén - Västsvenska Handelskammaren, Linus Eriksson - Ericsson Academy, Samuel Bengmark - Chalmers, Edvin Linge & Suvi Panas - studenter & Hanna Katarna Nyroos - Samklang
8/7: Emilia Håkansson - Indieklubben & Vice ordförande i SRS - Studentradion i Sverige
14/7: Fanny Högrell, Alexandra Börjesson och Stina Nyström
15/7: Helene Karlsson, Fanny Tingberg & Emma Backman - Ladyfest
21/7: Gillis Bengtsson - Swing Kids
22/7: Daniel Johansson & Harriet Andersson - KB West
28/7: Stina "Mästerkatten" Göransson & Liza "True" Mukasa - Serengeti
29/7: Nina Natri

Redaktion

Henrik Rundquist.

Följ oss via RSS

Kontakt

mittk103@k103.se