Petriskålen

Ep: 5 Deuteronomy

Vi gästas av Viktoria. Testar lite nya sketcher.
Mycket nöje!

https://www.mixcloud.com/K103/petrisk%C3%A5len-ep-5-deuteronomy/

Improviserade sketcher med humor som mål

petriskalen@k103.se

Redaktion

files/users/petriskalen/profile/87654151_2881731371886034_131025094125289472_n.jpg

Carl Engström, Rasmus Björk och William Göransson.

Sändningstider

Torsdagar 21:00 - 21:30

Extern länk

www.mixcloud.com/K103/...

Följ oss via RSS

Kontakt

petriskalen@k103.se