Radioprogrammet Hänt i Veckan

Stora journalistpriset till Skavlan!

Hej bloggen!

Idag talar Astrid om sitt favoritparti i allmänhet och favoritpolitiker i synnerhet. Viktor försöker tafatt bena ut begrepper "politiskt korrekt."

Det här är ett avsnitt du kan lyssna på om du inte har något bättre för dig.

Redaktion

files/users/radioprogrammethantiveckan/profile/Frippe_logo2_1.jpg

Astrid Eugen och V Backstrom.

Följ oss via RSS

Kontakt

radioprogrammethantive...