Radioprogrammet Hänt i Veckan

Politikspecial!

Astrid är utrikespolitisk kommentator och Viktor är inrikespolitisk kommentator. Astrid pratar om Donald Trumps följe och Viktor pratar om miljöpartiet. Astrid är 179cm lång och Viktor är 175cm lång.

Redaktion

files/users/radioprogrammethantiveckan/profile/Frippe_logo2_1.jpg

Astrid Eugen och V Backstrom.

Följ oss via RSS

Kontakt

radioprogrammethantive...