Radioprogrammet Hänt i Veckan

Radioprogrammet Hänt i Veckan har sänt sitt sista program

Radioprogrammet Hänt i Veckan sändes mellan 150224-160517

Världens bästa program gör världens bästa avsnitt!
Johan Sjölin står i centrum. Han har tränat hinderbana, varit med i gladiatorerna och gift sig. Dessutom kommer han från Västerås. Då har man en given plats i programmet.

Astrid talar om att Carola gärna ser att fler älskar henne.

Vilken show!

Redaktion

files/users/radioprogrammethantiveckan/profile/Frippe_logo2_1.jpg

Astrid Eugen och V Backstrom.

Följ oss via RSS

Kontakt

radioprogrammethantive...