Studentnyheterna

Gaius - juristernas arbetsmarknadsmässa

Torsdagen den 4e februari hålls juristernas arbetsmarknadsmässa, Gaius, på Handelshögskolan i Göteborg. Mässan ger en möjlighet för juriststudenter att träffa företag och knyta viktiga kontakter. På årets mässa kan man träffa exempelvis Cederquist, Deloitte och PwC.
För mer information om mässan och vilka som deltar besök gaius.nu

Chalmeristernas arbetsmarknadsmässa - Charm

image.png

2-3 februari pågår Charm, Chalmers studentkårs arbetsmarknadsmässa. Årets tema är "Don't panic" och på årets mässa kommer 149 företag från olika branscher för att träffa studenter. Genom att gå på mässan får man chansen att prata med företag och knyta viktiga kontakter inför framtiden. Exempel på företag som ställer ut är AstraZeneca, IKEA och Volvo.
Information om mässan hittar du på charm.chalmers.se

Sugen på badminton?

badminton.jpg

Fjäderborgen Badmintoncenter bjuder in alla nya studenter till två tillfällen med spel lett av duktiga instruktörer. Ta chansen att lära dig grunderna i spelet och ha roligt tillsammans med nyfunna vänner!
Alla är välkomna, nybörjare som vana spelare.
När: Tisdag 2 februari och onsdag 3 februari
Tid: 13.00–15.00
Var: Fjäderborgen Badmintoncenter, Södra Viktoriagatan 44

Upptäck Göteborgs historia

Ostindiska-husetwebbt.jpg

Ny i stan? Ett sätt att lära känna Göteborg är att lära känna dess historia. Göteborgs Stadsmuseum erbjuder en vandring genom det förflutna, med både berättelser och mer aktiva inslag!
Visningen hålls på engelska.
När: Fredag 29 januari
Tid: 15.30
Var: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Kvinnornas roll lyfts fram i ny bok om medeltidens genus

medeltiden.jpg

En vanlig uppfattning när det gäller kvinnornas roll under medeltiden är att de utgjorde ”brickor i männens politiska spel” eller att de främst verkade som förmedlare av makt. I boken Medeltidens genus tillämpas ett annat maktperspektiv som tar sin utgångpunkt i begreppet genus där författarna, många verksamma vid Göteborgs universitet, undersöker hur männens handlingar i ”offentligheten” var beroende av förhållanden inom den privata sfären, dominerad av kvinnor. Boken har ett mångvetenskapligt perspektiv där litteraturvetenskapliga, konstvetenskapliga och historiska infallsvinklar kombineras. Här behandlas till exempel kvinnornas roll som kulturbärare. Bidragen i boken behandlar inte bara Norden utan även hur könskonstruktioner påverkades och förändrades genom inflytande från samtida ideologiska strömningar i Europa. Därmed visar boken flera exempel på hur ideologi rörande kön omsattes i praktiken.

Har du skadat dig eller blivit bestulen?

campus_linne.jpg

Din tid på universitetet ska kännas trygg och säker. När du är student är universitetet din arbetsplats, och det är universitetet som ytterst ansvarar för en god arbets- och studiemiljö. Universitet har därför ett datorsystem som heter GURIA.
Om du skadat dig, eller upplever att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö - då ska du göra en så kallad incidentanmälan.
Vad kan du anmäla och varför?
Stöld - polisanmälan göras direkt i systemet
Skada - finns skadan rapporterad kan du lättare få ut försäkringspengar
Miljö - universitetet är miljöcertifierat och har lagar och regler att följa gällande miljö och hållbarhet, rapporterar du de brister du upptäckter så kan universitetet bli bättre
Information och statistik - universitetet har ansvar för din studiemiljö och får genom rapporterade incidenter ett underlag för förbättringsarbete. De vill veta om något inte fungerar som det ska
Målet är att skapa en trygg och säker arbets- och studiemiljö för alla studenter.
På Studentportalen finns en sida som informerar om att Rapportera skada och stöld, under studiemiljö-regler/anmälan, (http://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/anmal) samt en länk till att göra anmälan.

Nu är det dags att kandidera till Göta studentkårs fullmäktige

karval.jpg

Fullmäktige är Göta studentkårs högsta beslutande organ. Det består av 27 ledamöter som alla representerar Göta studentkårs medlemmar. Fullmäktige beslutar om övergripande saker som budget, verksamhetsplan och styrdokument. Att vara en del av fullmäktige innebär att du är med och beslutar om hur Göta studentkår skall fungera, vilka frågor vi skall prioritera och på vilket sätt detta tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Det är ett spännande och givande uppdrag som ger dig en chans att vara med och påverka stora beslut, likväl som en betydelsefull rad i ditt cv.

För att kandidera till fullmäktige krävs att du/ni lämnar in en kandidatförsäkran. Skriv ut blanketten, skriv under och lämna in den på ditt sektionskontor eller expeditionen på Studenternas Hus. Du måste vid tillfället kunna uppvisa giltig kårlegitimation.

Kandidatförsäkran måste vara inlämnad senast måndag 15 februari.

KulturUngdom har heldag på Frilagret 30 jan

kulturU.png

Under lördagen den 30 januari intar KulturUngdom Frilagret i Göteborg för en dag fullmatad med film i olika former, av och med unga filmare och filmintresserade.

Det bjuds bland annat på kortfilmsvisning, samtal med regissörer & speeddating. Nytt för i år är också att Angelägets stora dokumentärfilmstävling går av stapeln under kvällen.

Kvällen avslutas med prisutdelning med efterföljande mingel. Där kan du hitta nya samarbetspartners, samtala med filmkonsulenter och bland annat få tips om hur du kan finansiera din nästa film. Allt är gratis.

Schemat

13.00 -14.00 Mixgårdens fritidsgård visar filmer gjorda under året.

14.00 - 15.00 Speeddating
Knyt kontakter, träffa filmarbetare & filmkonsulenter.

15.00 - 16.00 Tre filmare i samtal
Viana Mikkelsen, Yllka Sheqiri & Soun Corcos berättar om sina filmprojekt.

16.00 - 17.30 Filmvisning
Medlemmar i KulturUngdom visa sina kortfilmer.

17.30 -18.30 Angelägets filmtävling
Visar vinnande dokumentärer om mänskliga rättigheter producerade av unga filmskapare

18.30-20.00 Prisceremoni och mingel
Vem vinner publikens pris på Angelägets filmtävling? Ett hemligt pris delas också ut. Sedan minglar vi.

19.15-20.15 Filmvisning 2 (Extrainsatt visning i Blackboxen)
Medlemmar i KulturUngdom visa sina kortfilmer.

Dags att nominera till Sociala medier-priset 2016

socialapris.jpg

Sociala medier ger möjligheter för medborgarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället. Det tycker Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad som vill uppmärksamma och stödja den här utvecklingen. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads Sociala medier-pris på 100 000 kronor går till en person, grupp eller organisation som har utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta.

Både privatpersoner och organisationer kan nominera. Nomineringsperioden pågår till och med den 15 maj 2016.
Skicka in din nominering via Högskolan i Borås webbplats.
http://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Sparbanksstiftelsen-Sju...

Tidigare vinnare:
Brit Stakston, 2015
Lina Thomsgård, 2014.
Joakim Jardenberg, 2013.

Kodväxling i språket blir vanligare på många arbetsplatser

swedeu.jpeg

Till följd av den växande internationaliseringen kommuniceras det på olika språk i allt fler arbetsmiljöer. När alla på en arbetsplats är flerspråkiga, förekommer det att språken blandas eller byts fram och tillbaka i ett samtal, så kallad kodväxling. Nu visar en avhandling i tyska från Göteborgs universitet att sådan kommunikation följer fasta mönster.

− Kodväxling är inte ett fel i personernas språkanvändning, utan kan vara ett meningsfullt sätt att använda den dubbla repertoar som flerspråkiga personer har till förfogande, säger Heike Havermeier, avhandlingens författare.

Heike Havermeier har undersökt hur en sådan språkanvändning kan gå till när det gäller tysk-svensk kommunikation vid institutioner på tre svenska universitet där ämnet tyska finns. Universitetvärlden är ett bra exempel på en flerspråkig arbetsmiljö, eftersom det är mycket vanligt att forskare under sitt arbetsliv flyttar mellan olika länder eller att de även i sitt hemland har ett annat arbetsspråk.

Tid och plats för disputation: fredagen den 29 januari 2016 kl. 10, Lilla hörsalen, Humanisten, Göteborg

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....