Studentnyheterna

Föreläsningar hos ABF

ABF_logga.jpg

Arbetarnas Bildningsförbund kommer anordna ett antal olika föreläsningar nu i november som man kan gå på.

Den första är den 4:e kl. 19 på Folkets hus, järntorget, och har rubriken: Fobier- folkhälsoproblem eller kuriositet?

Vidare är det en föreläsning den 6:e kl. 19, också på folkets hus, och har rubriken: Sverige - ett land mellan antirasism och segregation

Den 13:e kl. 19 kan man också gå på en föreläsning som har temat: Hur bedriva solidaritet i en korrumperad värld?

Till sist är det en föreläsning 17:e november kl. 19 på samma plats är det en föreläsning för den som är intresserad av HBTQ-frågor. Den föreläsningen har rubriken: Flatans historia.

Av: Daniel Bjurqvist

Göteborgs trängselskatter höjs

trangselskatt.jpg

Göteborgs trängselskatter kommer att höjas från och med årsskiftet.
Skattebeloppen höjs från 8 till 9 kronor, från 13 till 16 och från 18 till 22 kronor. Beslutet om höjningen togs av riksdagen redan 2011.

Detta på grund av att det västsvenska paketet och beslutet om trängselskatt ännu gäller, vilket gör att inget kommer förändras om inte riksdagen fattar ett nytt beslut. Dock finns det ännu inga beräkningar på vad detta kommer innebära för varken trafiken eller intäkterna av trängselskatten.
Flera protester och demonstrationer har redan hållits på Gustav Adolfs torg utanför stadshuset, men Göteborgs-politikerna verkar stå maktlösa.

Av: Daniel Bjurqvist

Hälsovecka på Sahlgrenska akademin

Under vecka 45 kommer temat på medicinareberget att mer än vanligt gå i hälsans tecken.
Syftet med veckan är att belysa fysisk och psykisk hälsa och ohälsa samt främja välmående.
Föreläsningar om mindfullnes, anonyma alkohlister och akademihälsan kommer att hållas, och mer fysiska aktiviteter som dans samt idrott med IdrU, SAKS idrotsutskott, kommer att erbjudas.
Under måndagen kommer även SAKS att ställa ut frågelådor om hur studenterna mår, detta för att studenterna helt fritt ska få ge svar på sitt eget välmående.

Vissa utav veckans aktiviteter kräver en föranmällan. Förannmällan kan Göras på SAKS event “Hälsoveckan” på facebook.

Text: Annie Cervin

GU blir först i världen med UNESCO- proffesur inom yttrandefrihet och internationell mediepolitik

Demokrati__opinion_04.jpg

Professor Ulla Carlsson, föreståndare för Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning) vid Göteborgs universitet, blir innehavare av en ny Unesco-professur i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.

Unesco-professurer introducerades av Unesco 1992 för att främja forskning och högre utbildning mellan olika länders lärosäten inom områden som Unesco prioriterar. Konkret innebär Ulla Carlssons professur att hon under de kommande fyra åren ska arbeta med kunskapsutveckling inom området både i Sverige och i internationella sammanhang, på olika sätt förmedla den kunskapen inom forskarsamhället och skapa mötesplatser mellan forskningen, politiken och praktiken.

För Ulla Carlssons del betyder Unesco-professuren både möjligheter och utmaningar. Den ska bidra till att förhindra en inskränkning av yttrandefriheten, som i sin tur urholkar mänskliga rättigheter. En förutsättning för att bemöta en sådan utmaning är kunskap på kontinuerlig basis om situationen i olika delar av världen.

Fakta om UNESCO-proffesurer
I dag finns drygt 760 Unesco-professurer vid fler än 850 institutioner i 134 länder runt om i världen. Ulla Carlsson är Sveriges sjunde innehavare av en Unesco-professur. Göteborgs universitet har sedan 2008 en Unesco-professur inom barns tidiga lärande och hållbar utveckling (Ingrid Pramling Samuelsson). Läs mer om svenska Unesco-professurer: http://www.unesco.se/utbildning/unescos-skolnatverk/unescoprofessurer-i-...

Av: Redaktionen

Källa: Göteborgs Universitet

Högskoleprovet - frågor och facit

Gjorde du högskoleprovet den 25 oktober och vill kolla ditt resultat? Eller är du bara nyfiken på vilka frågor som fanns med? Det kan du kolla här: http://www.studera.nu/hogskoleprovet/hogskoleprovet/facitochprovfragorti...

Rektorsutbildningen tillbaka på Göteborgs Universitet

Win_3385.jpg

I fredags bestämde Skolverket vilka svenska lärosäten som ska få ha det statliga rektorsprogrammet under en kommande sexårsperiod. Göteborgs universitet blev en av de valda.

Det var på hösten 2008 som universitetet förlorade upphandlingen av den statliga rektorsutbildningen. Sedan dess har man från universitetets sida arbetat intensivt för att få tillbaka programmet.

Rektorsutbildningen är på 30 högskolepoäng fördelat på tre år. Under den tiden får man läsa bland annat skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatsstyrning och skolledarskap.

Nio lärosäten sökte om chansen att få ha rektorsprogrammet, och sex stycken blev antagna. Förutom Göteborgs universitet kommer även följande att ha rektorsprogrammet: Karlstads universitet, Mittuniversitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Av: Angelica Capitao Patrao

Viktigt med förberett slut för elitidrottaren

Win_2196.jpg

En elitidrottares karriär är kort. För många kommer slutet inte när man förväntat sig, till exempel på grund av skador.
Nu hävdar en ny forskningsrapport, med flera Göteborgsforskare som drivande medlemmar, att de elitidrottare som inte tänkt på livet efter idrotten har fått problem.
Rapporten hävdar att de intervjuade idrottarna tycker det är viktigt att fokusera på den civila karriär samtidigt som den aktiva idrottskarriär pågår. De som hade påbörjat eller slutfört en utbildning under karriären hade mycket små problem I samband med slutet på sin idrottskarriär.

Studentdagen Hållbarhet

Den 20 november är det dags för Studentdagen Hållbarhet, en gratis inspirationsdag för alla studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers.
Allting kommer äga rum på Humanisten, Renströmsgatan 6.
Dagen kommer att vara fullspäckad av inspirerande föreläsningar, workshops, utställare och aktiviteter.
Man kommer också ha möjlighet att lyssna till Svante Axelsson som ger sina hoppfulla perspektiv på klimatkrisen utifrån sin nya bok.
Information och program finns på Facebook-sidan "Hållbarhetsdagen" och gratis anmälan kan göras på www.hallbarhet.se.

Av: Daniel Bjurqvist

Problem med den nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska akademin.

Screenshot_2014-10-23-16-32-09-1_resized.png

På grund av problem med fukt och kemikalier i nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska akademin kan vistelse i lokalerna innebära besvär för vissa personer. Studenter i riskgrupper, dvs personer som har besvär med astma och allergi, ombeds kontakta Akademihälsan för bedömning och kontakta kursansvarig för vidare information.

Arbetsmiljön bedöms inte vara en hälsorisk för övriga studenter eftersom exponeringen handlar om kortare perioder.

Av: Annie Cervin

Många anmälda till högskoleprovet

Har du tänkt att göra högskoleprovet nu på lördag den 25 oktober?
Då är du långt ifrån ensam. Bara i Göteborgsområdet har ca 8500 personer anmält sig,
vilket är en ökning med 10 procent från ifjol.
Nästan 70 000 människor planerar att göra provet i hela vårt avlånga land.
Enligt Universitets- och Högskolerådet beror den stora anmälningsvågen på hög ungdomsarbetslöshet och ökat intresse för högskoleutbildning.

Sorry, flash is not available.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Redaktion

Nyhetschef: Angelica Capitao Patrao., Reportrar: Karin Björklund, Joel Eriksson, Elinor Strand, Annie Cervin, Joel Tivemo, Ann Lindblom, Jazz Munteanu, Daniel Bjurqvist, John Norell och Anna Larsson.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....