Studentnyheterna

Entreprenörer från Chalmers har EU:s mest klimatsmarta idé

Nyligen avgjordes finalen av den europeiska affärsidétävlingen Clean Launchpad och vågkraftsföretaget Wavetube, som startades på Chalmers entreprenörsskola blev vinnare. Bland 400 deltagande företag gick grundaren Sara West och kollegan Alexander Torstenfelt segrande ur tävlingen och gavs därför 10 000 euro för att fortsätta projektet.
Företagets idé ska nu drivas mot fullskalig kommersialisering.

Sorry, flash is not available.

Handelshögskolan fixar praoplatser åt niondeklassare

Handelshogskolan_01.jpg

Handelshögskolan vill inspirera ungdomar till universitetsstudier och har därför startat ett projekt för att bredda sin rekrytering. Nio elver från årskurs nio på Nytorpsskolan I Hammarkullen har fått praoplatser på företag som Handels samarbetar med.
Samarbetet mellan Handels och Nytorpsskolan har pågått I ett år. Tidigare har elever fått träffa lärare och studenter och nu får de alltså en chans att prova på det möjliga arbetslivets dygder och bekvämligheter.

Sorry, flash is not available.

Nu kan du se ditt resultat på högskoleprovet

Gjorde du högskoleprovet den 15 oktober?
Då är det dags för dig att kolla ditt resultat. Måndagen den 24 november släpptes nämligen höstprovets resultat.
Kika in på www.studera.nu för att hitta dina poäng.

Sorry, flash is not available.

Studenter kan diskutera med nobelpristagare

Nu kan studenter från Göteborg lyssna till och diskutera med några av de senaste årens nobelpristagare.
När Nobel Week Dialogue arrangeras i Stockholm erbjuds studenter åka med buss och till huvudstaden och vara med på diskussioner kring åldrande och hur människor lever sina liv.
Sex nobelpristagare från 2000-talet medverkar under dagen.

Sorry, flash is not available.

Insamling på Göteborgs stadsmuseum

watj8cp6dnudsjcaaqhg.jpg

Göteborgs stadsmuseum vill nu ha din hjälp att minnas populärmusiklivet i Göteborg de senaste 50 åren.
Just nu pågår en idé- och tipsinsamling till nästa års utställning på just detta tema.
Den 29 november kan man lämna material, berättelser och minnen på museet.

Sorry, flash is not available.

19 novemeber - World toilet day

Den 19e november är det World Toilet Day. Det är FN:s dag för att uppmärksamma de sanitära förhållanden som många människor lever under, till exempel att 2,6 miljarder människor inte har tillgång till en toalett.

Men även här i Göteborgs uppmärksammas det. Faktum är att mängden skräp som fastnar i gallret på Göteborgs reningsverk Ryaverket ökar, trots mycket information om att inte kasta skräp i toaletten. På bara tre år har mängden oönskat skräp ökat från 800 ton till 1000 ton per år.

Göteborgarna spolar ner allt från tamponger, bindor, kondomer, bomullspinnar och pappershanddukar, som sen orsakar stopp i ledningarna. Det kostar pengar och frestar på miljön.

Därför uppmärksammar Göteborgs stad den här problematiken genom att förse ett 20-tal brunnslock i centrala Göteborg med färgglada dekaler som ska få göteborgarna att tänka till kring rutinerna på toaletten. Budskapet är kort och kärnfullt: ”Tops, tamponger och bindor fastnar i reningsverket. Kiss, bajs, blod, kräks och toapapper får du spola ner i toaletten. Inget annat.”

Studenter med lågutbildade föräldrar upplever sin ekonomi som sämre

Studerande som har föräldrar med låg utbildningsnivå är inte lika nöjda med studieekonomin som studerande vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Det visar en ny undersökning från CSN.

Av de studerande med högutbildade föräldrar upplever 75 procent att de är nöjda med sin studieekonomi. I gruppen studerande från hem med lägre utbildningsnivå är motsvarande siffra lägre, 64 procent.
- En orsak är att studerande från studieovana hem inte tar studielån i samma utsträckning som de med högutbildade föräldrar. Ytterligare en förklaring är sannolikt att dessa studerande inte lika ofta får ekonomiskt stöd av sina föräldrar, säger Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN:s utvärderings- och statistikkontor.

Tydligt är också att studiemedlen betyder mer för studerande med föräldrar som har kortare utbildning.
- 57 procent av de studerande vars föräldrar har låg utbildningsnivå säger att de troligen inte skulle ha studerat vidare om de inte hade fått studiemedel. Motsvarande siffra för studerande som har föräldrar med högre utbildningsnivå är 43 procent, säger Carl-Johan Stolt.

54 procent av de studerande som har högutbildade föräldrar tycker att det är självklart de skulle börja studera på den nivå de nu gör. Motsvarande siffra för studerande vars föräldrar har högst gymnasial utbildning är 32 procent.
- Resultatet bekräftar den redan kända bilden av att studerande från hem med lägre utbildade föräldrar mer sällan söker sig vidare till högre studier, säger Carl-Johan Stolt.

CSN:s analys utgår från en enkätundersökning och baseras på svar från 2 500 personer. Det handlar enbart om personer som haft studiemedel

Global week på Göteborgs Universitet

Global_week.jpg

Just nu pågår Global Week på GU, en vecka där hälsa uppmärksammas ur olika aspekter och internationella talare håller i föreläsningar.

Man kan bland annat lyssna på hur FN-organ hanterar hälsofrågor i Syrien och Gaza, trender i läskdrickande och skärmtid bland lågstadiebarn samt värmestress i europeiska städer. Men också om olika aspekter av ebola-epidemin och Sveriges första rättspraktik.

Här kan du läsa exakt vad som händer och när: www.globalweek.gu.se/program2014

Förändrad situation för Handelsstudenter

Den splittring som skett mellan Handelshögskolans studentkår och övriga studentkårer vid Göteborgs universitet kan komma att få stora följder för hur studentrepresentanter väljs till centrala organ vid GU.
GU Studentkårer kan för första gången sedan kårobligatoriet avskaffades inte nominera studenter från hela universitets verksamhet.
Ett förslag från GU innebär att studentrepresentanter kommer väljas utifrån antalet studenter på varje instution.
Denna indelning ger Handelshögskolans studentkår möjligheten att lämna en lista med representanter för ca 15 procent av studenterna medan övriga kårer får föreslå representanter till resterande 85 procent.

– Utifrån förutsättningarna som råder är vi nöjda med det här förslaget eftersom det ser ut som att vi kommer få mandat i de organ som är viktigast för Handels studenter, bland annat universitetsstyrelsen och utbildningsnämnden, säger Josefine Johansson till tidningen Spionen.

De klär upp unga för framgång

solidarisk_slips_1.jpg

När studiernas tid är förbi och det är dags för att ta steget ut I arbetslivet kan en välknuten slips vara det som förändrar misär till succé. Den tanken har iallafall den franska organisationen La cravate solidaire – den solidariska slipsen på svenska.
Grundarna, studenter på Paris Business School, har samlat in kostymer från släkt, vänner och andra inom affärsvärlden och skänkt till folk som ska ta sina första stapplande steg I arbetslivet. Tillsammans med kläderna ges råd om hur man beter sig vid en arbetsintervju.
Än så länge har den solidariska slipsen hjälpt 250 arbetssökande fransoser.
Detta skriver tidningen Jusek.

Sorry, flash is not available.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Redaktion

Nyhetschef: Angelica Capitao Patrao, Reportrar: Anna Larsson, Joel Eriksson, Elinor Strand, Annie Cervin, Joel Tivemo, Ann Lindblom, Jazz Munteanu, Daniel Bjurqvist och John Norell.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....