Studentnyheterna

Vetenskapsjournalist, geodet och fysiker blir Chalmers hedersdoktorer 2017

hedersdoktorer.jpg

Kaianders Sempler, som sedan slutet av 1970-talet publicerat populärvetenskapliga texter och illustrationer i bland annat tidningen Ny Teknik, utses till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola 2017. Han får sällskap av geodeten Kristine M. Larson och fysikern Steven Girvin från USA.

Kaianders Sempler utses till hedersdoktor på Chalmers för sin framstående gärning som vetenskapsjournalist och folkbildare inom naturvetenskap och teknik. Genom sitt arbete med både text och bild är han en föregångare i dagens vetenskapliga kommunikation inom både forskning och undervisning.

Kristine M. Larson utnämns till hedersdoktor för sin banbrytande forskning om hur man använder GPS-signaler för att mäta markfuktighet, snödjup, vegetation, och havsnivå. Hennes arbete bidrar till förbättrade hydrologiska studier, väderprognoser, klimatmodeller, och skattningar på en stigande havsnivå; områden som har en stor relevans för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv.

Steve Girvin tillbringade två år som post-doc på Chalmers under 1980-talet och knöt då kontakter med svenska forskare som har lett till flera efterföljande samarbeten. Han har frekventa kontakter med Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap på Chalmers rörande forskning om kvantdatorer. Förutom direkta forskningssamarbeten har han bidragit som rådgivare i organisationskommittéer och som talare vid lokalt arrangerade workshops och konferenser, senast vid Initiative Seminar on Quantum Technology i december 2016.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....