Studentnyheterna

Invigning av tvillingteleskop i Onsala

eez0rym9qjuoaqkmobvd.jpg

Den 18:e maj invigs Chalmers senaste mätinstrument, ett tvillingteleskop i Onsala. Teleskopet ska bidra till forskning om jorden och dess förändring genom att på millimetern mäta planetens rörelser med hjälp av radiosignaler från svarta hål. Teleskopen invigs av Västra Götalands läns och Hallands läns landshövdingar under en ceremoni i Onsala rymdobservatorium.

Teleskopen består av två parabolantenner och ingår i ett framväxande nätverk av teleskop i hela världen: VGOS (VLBI Global Observing System). Läs mer om teleskopen här: http://www.chalmers.se/sv/centrum/oso/nyheter/Sidor/Onsalas-tvillingtele...

Onsala rymdobservatorium:

• Nationell forskningsinfrastruktur för radioastronomi och relaterade geovetenskaper
• Två radioteleskop
• Station i teleskopnätverket Lofar
• Utrustning för GNSS, havsnivåmätningar, gravimetri, seismolog och atmosfärsforskning
• Drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....