Studentnyheterna

Könsskillnader i synen på forskning

board-2853022_1920.jpg

Fler män än kvinnor vill bli forskare, visar Vetenskap & Allmänhets årliga barometer. Nästan hälften av Sveriges unga män kan tänka sig att arbeta som forskare. För kvinnor ligger siffran på 22 procent.

Könsskillnader märks också hos förtroendet för forskare. 76 procent av tillfrågade kvinnor uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för forskare, jämfört med 90 procent av männen.

https://v-a.se/2017/12/kvinnors-fortroende-forskare-sjunker/

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....