Studentnyheterna

Allt färre studenter söker utbyte

Fler svenska studenter ska åka på utbyte. Det är förslaget som Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, nyligen presenterades i ett delbetänkande av regeringen. Enligt en intervju med Hellmark Knutsson gjord av studenttidningen Ergo lever Sverige inte upp till EU:s mål vad gäller andelen studenter som studerar utomlands. Dessutom har andelen utomeuropeiska studenter vid svenska lärosäten minskat, något som Hellmark Knutsson tror beror på den avgift som 2011 infördes för utländska studenter som vill studera på svenska universitet. Ministern säger att förhoppningen är att göra utbildningen i Sverige kostnadsfri för alla, men att detta är en utmaning som kan komma att ta tid.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....