Studentnyheterna

Mycket psykisk ohälsa bland studenter

Sahlgrenska akademin gjorde i samråd med Sahlgrenska akademins Studentkår en studie om studiemiljö, stress och hälsa bland akademins studenter under förra verksamhetsåret.
Där framkommer det att det finns omfattande problem med psykisk ohälsa. studentkåren ser allvarligt på detta och ska utveckla åtgärder för detta tillsammans med akademin.

Mer om detta läser du i spionen #4

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....