Studentnyheterna

Ladok3 ska utveckla utbildningsadministrationen

Snart införs Ladok3, ett nytt webbaserat studieadministrativt system som kommer att ersätta nuvarande Ladok. Bytet kommer att ske vecka 44 i oktober och beräknas ta en vecka. Ladok3 kommer att användas vid 37 lärosäten runt om i landet, däribland Göteborgs universitet, samt även av CSN. På Göteborgs universitet är målet med systemet att ge bättre och säkrare service till skolans studenter och doktorander samtidigt som det ska bidra till en smidigare daglig utbildningsadministration för universitetets medarbetare. Det nuvarande Ladok bygger på en gammal, teknisk plattform från 80-talet som genom åren har sett en rad nya funktioner fogas till systemet. Ladok3-projektet börjar istället om från grunden för att möta nutidens krav på effektiv utbildningsadministration. All data från Ladok kommer att maskinellt överföras till det nya systemet.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....