Studentnyheterna

Behovet av nya lärare ökar, men färre söker till lärarutbildningarna

De kommande fem åren kommer det att behöva rekryteras lärare motsvarande 77 000 nya heltidstjänster för skola och förskola i Sverige. Samtidigt har förstahandsansökningarna för att utbilda sig till grundlärare eller ämneslärare minskat med 8 procent inför höstens antagningar. På grund av befolkningsutvecklingen i Sverige har rekryteringsbehovet av lärare ökat med 7000 heltidstjänster de senaste två åren. En av riskerna om lärarbristen inte blir löst är att elever kommer att utbildas av lärare utan formell utbildning, vilket i sin tur påverkar utbildningens kvalitet.

Källa: DN

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....