Studentnyheterna

Det krävs mer än demokrati för att uppnå hållbar utveckling i FN

För att uppnå en mer hållbar utveckling har FN:s medlemsländer enats om sjutton mål som ska nås senast 2030. En ny avhandling från Göteborgs universitet skriven av Marina Povitkina visar dock på att demokratiskt styre i de olika medlemsländerna inte räcker för att nå målen. ”För att skapa bättre arbete med hållbarhetsfrågorna krävs en kombination av demokrati och hög kvalitet i samhällstyrningen” säger Povitkina. Studien framhäver speciellt vikten av att inte bara fokusera på politiska målsättningar i internationella utvecklingssamarbeten utan att även lägga fokus på att ha välfungerande institutioner som konkretiserar politikernas ambitioner.

FAKTA
Studien bygger på analyser av data från projektet Varieties of Democracy, Quality of Government institutet, Världsbanken, den internationella databasen över naturkatastrofer EM-DAT, samt EDGAR – en databas över staters utsläpp av växthusgas.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....