Studentnyheterna

Kosttillskott inte en självklar väg till hälsa

I Sverige köpte vi kosttillskott och vitaminer för 4,8 miljarder kronor förra året, men nu pekar en stor kanadensisk genomgång av 179 vetenskapliga studier på att kosttillskott inte förbättrar hälsan hos användare och kan i vissa fall även leda till högre dödlighet. I studierna var det främst förekomsten av stroke och hjärtinfarkt samt den allmänna dödligheten som undersöktes hos 19 000 personer som åt kosttillskott samt hos en lika stor kontrollgrupp som inte åt några kosttillskott alls. Båda grupperna visade sig vara lika friska. Dödligheten visade sig vara något högre bland de som åt extra niacin och antioxidanter. Kostrådgivare rekommenderar endast kosttillskott om man har en konstaterad brist av något näringsämne, annars är rådet att äta en varierad kost med mycket grönsaker.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....