Studentnyheterna

Psykisk ohälsa mycket vanligt bland unga studenter

En ny studie som har gjorts av Ungdomsbarometern på uppdrag av Saco studentråd visar på att fem av tio studenter har upplevt psykisk ohälsa det senaste året. I undersökningen, som riktat in sig på studenter mellan 20 och 35 år, framgår även att psykiska besvär är vanligare bland kvinnliga än bland manliga studenter. Saco studentråd föreslår främst att studenthälsan bör få ökade resurser för att kunna råda bot på problemen, men anser även att lättillgänglig och nätbaserad information om hjälp till självhjälp bör tas fram.

Källa: Metro

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....