Studentnyheterna

Snabbspåret in i den svenska forskningsvärlden

För några veckor sedan inleddes det nya programmet Inclusive Internationalisation i Göteborg. Åtta nyanlända forskare ska genom programmet få kunskap om det svenska universitetssystemet samt få bättre förutsättningar att snabbare komma in på den svenska arbetsmarknaden. Programmet som är det första av sitt slag i Sverige strävar bland annat efter att ge nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning individuell vägledning, mentorskap och placering på en institution som matchar den sökandes forskningsbakgrund. Man vill även ta tillvara den stora kompetens som nyanlända forskare besitter, bygga vidare på denna kompetens och komplettera med aktuell forskning och kunskap.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....