Studentnyheterna

Årets nobelpris i medicin - Nya framsteg i kampen mot cancer

Årets Nobelpris i medicin gick till två forskare från University of Texas och Kyoto university. Tillsammans har de gjort nya upptäckter kring kroppens immunförsvar som nu kan användas i kampen mot cancer, en av vår tids största folksjukdomar.

Max Levin är onkolog och forskare vid Sahlgrenska akademin och han kommenterar i upptäckten som "magisk".

De har i sin forskning, genom så kallad immunterapi, lyckats hitta metoder för att få kroppens egna immunceller att tolka cancerceller som farliga och därför angripa dem.

Max Levin berättar att vissa patienter blir tumörfria tack vare behandlingen, och kanske till och med botade.
En framtida utmaning är att göra så att fler patienter kan få effekt av immunterapin. I nuläget är det långt ifrån alla.

En klinisk prövning på patienter som normalt sett inte svarar på immunterapi har redan startats på Sahlgrenska, där pristagarnas forskning ligger till grund för projektet.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....