Studentnyheterna

Chalmers expertis ska möjliggöra EU:s största forskningssatsning någonsin: Open Super Q.

Chalmers expertis ska möjligöra EU:s största forskningssatsning någonsin: Open Super Q.
Tanken med projektet är att bygga en stor europeisk kvantdator och göra den tillgängligt även för externa användare.

Chalmers bidrar till projektet både experimentellt och teoretiskt. Chalmers har under många år bidragit till kunskapsuppbyggnaden kring supraledande kvantbitar och koordinerat alla tidigare EU-projekt genom professor Göran Wendin.

Om forskarna får kvantdatorns hundra kvantbitar att samarbeta kommer den att kunna lösa problem som ligger långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.

Projektet räknas ta 3 år och kosta omkring 10 miljarder kronor.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....