Studentnyheterna

Liten risk att unga som använder droger blir kriminella

lagbok_highres.jpg

Tonåringar som testat alkohol eller droger riskerar i mindre utsträckning än vad tidigare forskning visat att fortsätta med det eller att begå brott, enligt en ny studie från Göteborgs universitet. Däremot visar samma studie att unga kriminella löper större risk för att utveckla ett drogmissbruk.

Syftet med studien var att undersöka om berusningsdrickande eller droganvändning i tonåren leder till typiska tonårsbrott som till exempel stöld, rån eller skadegörelse.Forskarna har följt 2 300 tonåringar på individnivå i fyra olika kommuner i Sverige, från att de började årskurs sex till att de gick på årskurs två på gymnasiet.

Resultatet visar att sannolikheten att ungdomar under årskurs 7–9 utvecklar ett upptrappat beteende när det gäller att dricka sig berusade och använda droger är låg.
− Risken för att under högstadieåren sedan gå över till ett kriminellt beteende i form av till exempel stöld eller skadegörelse var i den här studien obefintligt, säger Russell Turner, doktorand i socialt arbete och en av studiens författare.

Russel blev överraskad över ett annat samband i studien. De tonåringar som redan i årskurs 7 begått brott löpte inte bara en hög risk att fortsätta vara kriminella, utan också att utveckla ett alkohol- och drogbruk senare i tonåren.
− Barn som så tidigt i livet uppvisar ett kriminellt beteende är en grupp som samhället bör oroa sig över mer och satsa resurser på. De politiska och samhälleliga diskussionerna som finns idag fokuserar till stor del på straffpolitik, istället för på tidiga förebyggande insatser. Det kan vara något att se över, säger Russell Turner.

Tidigare studier i Sverige och internationellt har undersökt kopplingen mellan alkohol- och drogvanor och kriminalitet bland tonåringar på en gruppnivå. Det som utmärker den här studien är att den gjorts på individnivå och under en lång tidsperiod.

Om studien:
Studien Assessing reciprocal association between drunkenness, drug use, and delinquency during adolescence: separating within- and between-person effects är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Drugs and alcohol dependence. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2018.06.035. Den genomfördes tillsammans med forskarna Anette Skårner och Kristian Daneback vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Studien är en del av LoRDIA-projektet (Longitudinal Research on Development In Adolescence) som syftar till att under en längre tid studera ungdomars psykosociala utveckling till vuxna.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....