Studentnyheterna

Primärvården ger goda resultat vid behandling av barnfetma

13286485873_5659e455b1_b.jpg

Många tror att barnfetma behandlas bäst på specialkliniker. En ny studie visar att så inte är fallet. Under fyra år har 59 barn behandlats för fetma inom primärvården och resultaten visar att utfallet är lika bra där som på de stora forskningsklinikerna.
– Jag tycket barnmottagningar och allmänläkarmottagningar i större utsträckning ska våga åta sig de här fallen, sedan kan man i ett andra steg skicka barnen vidare om det inte fungerar, säger Staffan Mårlid, docent i pediatrik vid Sahlgrenska akademin.
Behandlingen tar ett helhetsgrepp på barnens livsstil genom att både erbjuda måltidsrutiner men även uppmuntrar till en aktivare livsstil. Mårlid menar att fördelen med att man vänder sig till primärvården är att det är större chans att behandlingen blir av. De stora klinikerna ligger ofta långt bort och med närmre avstånd minskar antalet avbrutna behandlingar.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....