Studentnyheterna

Program på Handelshögskolan ska lyfta frågor om migration, urbanisering och resursfördelning.

Handelshogskolan.jpg

Handelshögskolan i Göteborg ska erbjuda ett nytt program, med start hösten 2019. Programmet kommer heta "Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi" och fokusera på historiska och geografiska perspektiv. Målet ska vara att ge studenterna bredare samhällsvetenskapliga kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling.

Urbanisering, migration och resursfördelning ska verka som en rödtråd genom hela utbildningen, vilket består av tre år och kommer innehålla ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik och i innovation & entreprenörskap.

Utbildningen ska rusta studenterna för att kreativt kunna lösa samhällsproblem på global och lokal nivå men även träna dem i kritiskt tänkande.
Handelshögskolan har plats för 35 studenter på detta program och besår av 180 högskolepoäng och ger en kandidatexamen i filosofie.

Du kan hitta mer information om utbildningen här: https://handels.gu.se/utbildning/Programutbildningar/samhallsanalysprogr...

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....