Studentnyheterna

Västra Götalandsregionens folkhälsokommittés ger Fryshuset väst ekonomiskt stöd

Västra Götalandsregionens folkhälsokommittés ger Fryshuset väst ekonomiskt stöd till projekt med fokus på maskulinitetsnormer. Även en chatt kommer att upprättas där ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet kan vända sig.

Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap, säger Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst.

Projektet kommer att pågå under 3 år och förhoppningen är att tätare samarbete mellan Fryshuset väst och polis, kriminal- och Frivården kommer att minska ungas oro, våld och kriminalitet.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....