Studentnyheterna

Hantera globala miljöproblemen med styrmedel

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av styrmedel som koldioxidskatter, bygg- och tekniknormer och stöd till ny teknik. Det säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Sustainability. Under titeln Policy design for the Anthropocene uppmanar artikeln att olika forskningsområden borde samarbeta för att hitta lösningar för de komplexa miljöproblemen som finns idag. Artikeln argumenterar att jorden befinner sig i ”Antropocen” – en tid då många avgörande variabler för planeten styrs av människan. Samtidigt skulle människans aktiviteter och konsumtionsmönster riskera att överskrida de planetära gränserna. Det skulle leda till global uppvärmning, ändrat klimat, försurning av världshaven, utrotning av biodiversitet och många andra globala miljöproblem. Enligt artikelns huvudförfattare Thomas Sterner var målet med forskning och artikeln att bidra till en global politiksatsning för att bekämpa de stora miljöproblemen. Så föreslår han bland annat en global överenskommelse om att alla utsläpp av klimatgaser måste innebära en kännbar kostnad för den som orsakar utsläppen.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....