Studentnyheterna

Chalmers har den bästa utbildningen i Europa

chalmers_1.jpg

Enligt International Student Barometer har Chalmers den bästa utbildningen i Europa. Särskilt beröm får kvaliteten på undervisning och på frågan om universitetet är "ett bra ställe att vara på" placerar studenterna Chalmers högst i världen.

I undersökningen har man kartlagt hur internationella studenter upplever sina lärosäten inom kategorier som exempelvis utbildning, stöd, mottagande och levnadsstandard. Årets resultat bygger på svar från nästan 200 000 internationella studenter vid 212 lärosäten i hela världen. 

I utbildningskategorin placerades Chalmers bäst i Europa och fyra i världen. Studenterna har bland annat lyft fram att lärarna är experter inom sitt område, att de talar utmärkt engelska och att de har en god förmåga att förmedla sina kunskaper. Undervisningsstödet i form av bedömningar, feedback och kursorganisation fick också goda betyg. Likaså det formella välkomstprogrammet med sociala aktiviteter som erbjuds för nya studenter.

Trots de höga betygen finns fortfarande områden som studenterna tycker behöver förbättras. Till exempel så anger många att det är ett problem att hitta lämpligt boende och att det kan vara svårt med praktiska frågor som att öppna ett bankkonto och de höga levnadskostnaderna.

Läs mer om undersökningen på Chalmers hemsida: https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-har-den-basta-utbildni...

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....