Studentnyheterna

Språkcafé

women-3978565_640.jpg

Göteborgs universitet bjuder varannan onsdag in nyanlända till språk-cafét för att ge dem en möjlighet att lära sig det svenska språket. Genom korta föreläsningar och samtal blir det ett intressant och roligt sätt att öva på språket. Personal och studenter på GU har möjlighet att knyta kontakt med nya svenskar och samtala med dem så att de får tillfälle att öva på svenska språket.
"Språkcafé inleds med en föreläsning om cirka 20 minuter och därefter följer fika. Den 5 juni föreläser Håkan Thörn, professor i sociologi och arbetsvetenskap, om den svenska bostadssituationen i ett historiskt perspektiv." skriver spionen.

Plats: Samhällsvetenskapliga fakulteten, Rum D143, Sprängkullsgatan 23.
Kontakt: Ravaka Ramanamisata.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....