Studentnyheterna

Studentdagen Hållbarhet

Den 20 november är det dags för Studentdagen Hållbarhet, en gratis inspirationsdag för alla studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers.
Allting kommer äga rum på Humanisten, Renströmsgatan 6.
Dagen kommer att vara fullspäckad av inspirerande föreläsningar, workshops, utställare och aktiviteter.
Man kommer också ha möjlighet att lyssna till Svante Axelsson som ger sina hoppfulla perspektiv på klimatkrisen utifrån sin nya bok.
Information och program finns på Facebook-sidan "Hållbarhetsdagen" och gratis anmälan kan göras på www.hallbarhet.se.

Av: Daniel Bjurqvist

Problem med den nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska akademin.

Screenshot_2014-10-23-16-32-09-1_resized.png

På grund av problem med fukt och kemikalier i nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska akademin kan vistelse i lokalerna innebära besvär för vissa personer. Studenter i riskgrupper, dvs personer som har besvär med astma och allergi, ombeds kontakta Akademihälsan för bedömning och kontakta kursansvarig för vidare information.

Arbetsmiljön bedöms inte vara en hälsorisk för övriga studenter eftersom exponeringen handlar om kortare perioder.

Av: Annie Cervin

Många anmälda till högskoleprovet

Har du tänkt att göra högskoleprovet nu på lördag den 25 oktober?
Då är du långt ifrån ensam. Bara i Göteborgsområdet har ca 8500 personer anmält sig,
vilket är en ökning med 10 procent från ifjol.
Nästan 70 000 människor planerar att göra provet i hela vårt avlånga land.
Enligt Universitets- och Högskolerådet beror den stora anmälningsvågen på hög ungdomsarbetslöshet och ökat intresse för högskoleutbildning.

Sorry, flash is not available.

Måttlig alkoholkonsumtion hälsosamt bara för en minoritet

Win_2179.jpg

Tesen om att en måttlig alkoholkonsumtion kan ge goda hälsoeffekter bekräftas av en ny studie från Sahlgrenska akademin.
Dock tycks skyddet bara gälla för omkring 15 procent av befolkning.
Dessa lyckliga femton procent har en särskilt gynnsam gen som i kombination med en måttlig mängd alkohol tycks ge ett ökat skydd mot hjärtsjukdomar.

Sorry, flash is not available.

Shoreline-stenen får plats i Slottskogen

Under sensommaren placerade några anonyma kostnärer ut den så kallade Shoreline-stenen i Slottskogen. En sten med plaketten ”spela Shoreline”, som en hyllning till Göteborgsbandet Broder Daniel. Eftersom det inte är tillåtet att placera ut konst utan tillstånd plockade park- och naturförvaltningen bort stenen, och den har sedan dess förvarats i ett av förvaltningens förråd. Men nu, efter samtal med kostnärerna har man bestämt en ny placering för stenen, cirka 20 meter från den ursprungliga placeringen.

Av: Angelica Capitao Patrao

Sorry, flash is not available.

Doktorspromotion på GU

På fredag den 24 oktober har det blivit dags för 2014 års doktorspromotion vid Göteborgs Universitet. Det är universitetets främsta högtid och är i första hand till för dem som nyligen genomgått forskarutbildning och avlagt doktorsexamen.

Vid promotionen får föregående läsårs nya doktorer samt jubeldoktorer ta emot sina insignier som bevis på sin ställning vid universitetet. Vid högtidligheten promoveras också ett antal hedersdoktorer. Det handlar om personer som hedras därför att de, inom eller utom landet, på ett förtjänstfullt sätt bidragit till forskningen vid universitetet.

Sorry, flash is not available.

Anmälningsrekord för vårterminen

Natten till torsdag den 16 oktober stängde antagning.se anmälan till högskolans kurser och program för vårterminen 2015. Sista dygnet tog UHR emot 39 219 anmälningar, varav sista timmen 4 806 anmälningar. Den totala noteringen på 222 266 anmälningar för denna antagningsomgång överträffar fjolårets tidigare rekord för vårterminer med 1,6 procent. Då fick antagning.se 218 860 anmälningar.

Av: Angelica Capitao Patrao

Sorry, flash is not available.

Akademisk kvart om plastpartiklar i haven

På måndag den 27 oktober under den akademiska kvarten kommer Bethanie Carney Almroth till Stadsbiblioteket. Mellan 12.30 och 12.45 kommer hon berätta om sin forskning. Den handlar om oxidativ stress hos fisk, särskilt i relation till akvatisk toxikologi och miljöföroreningar. Hon deltar i ett projekt som heter “Ett hav av plast - Är plastpartiklar toxiska för fiskar?

Av: Johanna Enbäck

Sorry, flash is not available.

60 miljoner till forskare vid Göteborgs universitet

logotype.png

Ett femtontal forskare vid Göteborgs universitet tilldelas sammanlagt 60 miljoner kronor från stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.
Forskning om allt från "Genus i internationella förhandlingar" till "Att skipa rättvisa efter massvåld" har fått sina anslag beviljade.

Här är hela listan på forskare och forskning som kommer få finansiering:

- Lisbeth Aggestam, statsvetenskapliga institutionen
Ledarskapsparadoxen inom EU:s utrikespolitik
2 915 000 SEK

- Ole Christian Aslaksen, institutionen för historiska studier
Estetikk og mobilitet på bronsealderns Balkan
2 005 000 SEK

- Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute, GRI
Att hantera överflöd: Strategier och praktiker
4 977 000 SEK

- Inge Ivarsson, företagsekonomiska institutionen
Globaliseringen av FOU i multinationella företag. Behov av nya förklaringsmodeller
3 699 000 SEK

- Anna Jonsson, företagsekonomiska institutionen
Om internationalisering och lärande i praktiken – en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företag
2 588 000 SEK

- Anja Karlsson Franck, institutionen för globala studier
Migration och korruption: ”Securitization”, inre gränskontroll och vardagskorruption i Malaysia och Grekland
2 446 000 SEK

- Johan Ling, institutionen för historiska studier
Skandinaviens roll i de europeiska kopparnätverken under bronsåldern
6 400 000 SEK

- Pernilla Myrne, institutionen för språk och litteraturer
Kärlek, kropp och begär – frågeställningar kring erotisk kärlek och kvinnors sexualitet i medeltida arabisk-islamisk litteratur
2 066 000 SEK

- Daniel Naurin, statsvetenskapliga institutionen
Genus i internationella förhandlingar
3 033 000 SEK

- Camilla Orjuela, institutionen för globala studier
Att skipa rättvisa efter massvåld: Migranters engagemang i transitionell rättvisa
1 737 000 SEK

- Maria Stern, institutionen för globala studier
Konfliktrelaterat sexuellt våld och dess skiftande former, sammanhang och logiker
5 273 000 SEK

- Valgeir Thorvaldsson, Psykologiska institutionen
Undersökning av vaskulära hypoteser för äldres kognition: Koordinerade analyser av inom-individs variabilitet i fyra svenska longitudinella studier
1 902 000 SEK

- Håkan Thörn, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Kollektivboende och hållbar stadsutveckling: fallstudier från Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige
5 584 000 SEK

- Carl Dahlström, statsvetenskapliga institutionen
Överkontrollerad eller utan kontroll? Incitament, utvärderingar och New Public Management
7 074 000 SEK

- Kerstin Jacobsson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
8 656 000 SEK

Källa: Göteborgs Universitet

Sorry, flash is not available.

Högt söktryck till landets universitet

Win_4563.jpg

Höstens anmälningar till Sveriges universitet och högskolor är nu räknade. Drygt 3400 fler anmälningar till vårens program jämfört med samma period ifjol förkunnar att antalet sökande är fler än någonsin tidigare.
Anmälningarna till Göteborgs universitet ökade med blygsamma 0,6 procent, vilket kan jämföras med hela rikets tvåprocentiga ökning.
Läkarprogrammet är den mest populära utbildningen vid GU med 3391 sökande.

Sorry, flash is not available.

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Redaktion

Nyhetschef: Angelica Capitao Patrao, Reportrar: Anna Larsson, Joel Eriksson, Elinor Strand, Annie Cervin, Joel Tivemo, Ann Lindblom, Jazz Munteanu, Daniel Bjurqvist och John Norell.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....