Studentnyheterna

Kvinnor och män med högt blodtryck får olika behandling

Kvinnor som behandlas för högt blodtryck får inte samma läkemedel som män. Detta visar en avhandling från Sahlgrenska akademin som genomfört en studie på över 40 000 patienter. Studien är gjord på patienter som i primärvården ordinerats blodtryckssänkande läkemedel. En sammanställning av resultaten visar att män och kvinnor ordineras olika läkemedel. Kvinnor når inte heller lika ofta upp till det generella behandlingsmålet, ett blodtryck som bör ligga under 140/90 mmHg.

Enligt internationella riktlinjer bör patienter med högt blodtryck i första hand behandlas med s.k ACE-hämmare. Riktlinjerna gäller för patienter som även har diabetes. Något som i större utsträckning ges till män. Kvinnor ordineras främst vattendrivande läkemedel. Skillnaden i behandling av högt blodtryck är enligt studien större hos patienter med låg utbildning.

Att kvinnor mer sällan når det generella blodtrycksmålet kan förklaras med att kvinnor oftare är äldre när de insjuknar. Det tillsammans med att kvinnor har en generellt lägre risk att insjukna kan vara en orsak till att vården ofta underskattar kvinnors risk att längre fram i livet drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Jennie Olsson

Antalet Internationella Masters studenter vid Chalmers ökar

En glädjande nyhet är att antalet internationella studenter ökar på Chalmers Mastersprogram, enligt Chalmers webbaserade nyheter den 17 september 2014.
Främst tyska och franska studenter, ca 400 st, deltar nu på dessa 2-åriga Mastersprogram.

Tack vare att Chalmers rekryteringsverksamhet har arbetat hårt för att stipendier ska vara mer tillgängliga kan även fler utomeuropeiska studenter nu delta.

Stipendierna vars största givare är Volvo Car Group och Cooperation, Mölnlycke Health Care samt Chalmers stiftelse har i år gett 220 studenter främst från Indien, där efter Kina, Uganda, Thailand och Ethiopien möjligheten till 2 års Mastersstudier vid Chalmers Universitet. Tack vare Chalmers rekryteringsverksamhet har stipendiesökandet underlättats för utomeuropeiska studenter, vilket nästan dublerats i antal.

Utomeuropeiska studenter anses även väldigt viktigt för att upprätthålla kvaliten i de miljörelaterade utbildningar där det behövs studenter med erfarenhet utanför Europa; då miljölösningar och problem är globala.

av Christian Keiller
22 september-2014

Dansa med Patriciabaletten?

patric.jpg

Vill du prova på danssällskapet Patriciabaletten. Måndagen den 29 september och onsdagen den 1 oktober är det dags för nyintag! Nyintaget är båda dagarna mellan 18:00 och 21:00 och hålls i Musikrummet i Studenternas Hus, Götabergsgatan 17. Kom ihåg att ta med träningskläder- och skor.

Professor Lars Marcus rekryterats till Chalmers, i satsning på stadsbyggnad.

prof.jpg

Som arkitekt och professor i stadsbyggnad på Kungliga tekniska högskolan, KTH, har Lars Marcus byggt upp forskning om stadens byggda form och hur människor använder staden, ett område kallat urbanmorfologi. Nu rekryteras Lars Marcus och några yngre forskare för att fortsätta utveckla området med Chalmers som bas, och stärka Chalmers forskning på såväl Arkitektur som styrkeområdet Samhällsbyggnad.
Lars Marcus tillträder sin nya tjänst på Chalmers i november 2014.

Teatersport i Folkteaterns Foajé i höst

teatersport.jpg

Teatergruppen Rattle bjuder på improvisationsteater och teatersport i Folkteaterns Foajé fyra tisdagar under hösten. Gäster från andra improvisationsgrupper kommer dessutom att bjudas in att spela med, eller kanske mot. Säsongspremiären går av stapeln den 23 september.

Teatersporten kan därefter ses i Folkteaterns Foajé följande tisdagar 14 oktober, 11 november och 9 december. Klockan 19-21.

Chalmers först att använda ljud för att kommunicera med konstgjord atom

atom.jpg

Forskare vid Chalmers är först med att visa att man kan använda ljud för att kommunicera med en konstgjord atom. Därmed kan de demonstrera kvantfysiska fenomen med ljud i stället för ljus.
Att enskilda atomer växelverkar med ljus är välkänt och har studerats ingående inom området kvantoptik. Växelverkan med ljud har däremot varit mycket svårare att åstadkomma. Chalmersforskarna har nu lyckats med ett experiment där akustiska vågor kopplar till en konstgjord atom. Studien är ett samarbete mellan experimentella och teoretiska fysiker. Resultaten publiceras i tidskriften Science.

260 nya studentbostäder inom fyra år

1225074_1200_675.jpg

SGS Studentbostäder har av fastighetnämnden beviljats en markanvisning vid Sven Brolids väg/Varholmsgatan i Sandarna.

Det innebär att SGS kommer att bygga cirka 260 nya studentbostäder. Beräknad inflyttning är hösten 2018, men det finns redan ytterligare 89 bostäder som byggs just nu i samma område och som har inflyttning i maj 2015.

Angelica Capitao Patrao

Nysatsning på lärare i matematik och naturvetenskap

Sverige har akut brist på lärare i matematik och naturvetenskap. Därför startar en specialsydd lärarutbildning i de två ämnena våren 2015, ett resultat av en gemensam satsning av Göteborgs universitet och Göteborgs Stad.

Efterfrågan på lärare kommer att öka framöver. Var fjärde lärare går i pension de närmaste tio åren och samtidigt är det inte tillräckligt många som tar en lärarexamen inom bland annat matematik och naturvetenskap
Göteborgs universitet och Göteborgs Stad gör därför en gemensam och särskild satsning för att öka andelen behöriga lärare i matematik och naturvetenskap, en satsning som regeringen i juli beslutade att stödja med fyra miljoner kronor. Utbildningen vänder sig till personer som redan är ämnesbehöriga inom matematik och NO.

Angelica Capitao Patrao

Glöm inte att rösta!

voting.jpg

Nu på söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting, och om du bor i Göteborg så är det även folkomröstning om trängselskatt. Vallokalerna i Göteborg har öppet från klockan 8 till klockan 20 på valdagen. På ditt röstkort finns adressen till din vallokal och information om vilka val du har rösträtt i. Har du redan förtidsröstat men ångrat dig så kan du gå och rösta igen på valdagen, det är i så fall din nya röst som gills.

Vem får sitt namn på spårvagnen i år?

sparvagn.JPG

För 19:e året i rad delar Göteborgs Spårvägar ut sitt Kulturpris och vinnaren får sitt namn på en spårvagn. I år går priset till en mycket folkkär göteborgare som underhåller oss såväl i TV-rutan som musikaliskt på scen.
Är du nyfiken på vem det är? Då ska du gå till Drottningtorget onsdagen den 17 september kl. 16.00. Då kommer nämligen årets pristagare körandes i sin egen vagn.

Angelica Capitao Patrao

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Redaktion

Nyhetschef: Angelica Capitao Patrao., Reportrar: Karin Björklund, Joel Eriksson, Elinor Strand, Annie Cervin, Joel Tivemo, Ann Lindblom, Jazz Munteanu, Daniel Bjurqvist, John Norell och Anna Larsson.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....