Studentnyheterna

Hellmark Knutsson blir ny högskoleminister

I den nya regeringen finns nu tre ministrar med ansvar för skola och utbildning. En av dem är socialdemokraten Helene Hellmark Knutsson som blir ny högskoleminister. Hon får ansvar för högre utbildning och forskningsfrågor. Hellmark Knutsson har ingen tidigare erfarenhet av nationell skolpolitik, men har arbetat med forskningsfrågor på landstingsnivå.

Den nya regeringen är en uppgörelse mellan socialdemokraterna och miljöpartiet och den vill öka antalet högskoleplatser samt arbeta för fler kvinnliga professorer på landets högskolor. Detta enligt Svenska dagbladet.

Elinor Strand

24:e upplagan av Kulturnatta arrangeras

Bara_Loggan.jpg

Fredagen den 10 oktober arrangeras den 24:e upplagan av Kulturnatta.
Ateljéer, kyrkor och caféer över hela Göteborg bjuder då in till en kulturspäckad kväll.
Allt från livemusik, konst och poesi till en möjlighet att förnya sina äktenskapslöften får plats i denna väldoftande kulturkompott.
Entrén är till de flesta av kvällens 250 programpunkter gratis.

Sorry, flash is not available.

Lättare att behålla studiemedlet när man jobbar

Den 1 januari 2011 höjde riksdagen fribeloppsgränsen med cirka 30 000 kronor. Fribeloppet är den gräns som studenter får ha i inkomst utan att studiemedlet reduceras.

Nu har det gjorts en uppföljning på reformen som visar att en fler studenter får behålla sitt studiemedel på grund av höjningen. Dessutom är det färre studenter som krävs på pengar i efterhand.

Knappt hälften av de som får studiemedel säger att de jobbar vid sidan av studierna under terminstid. CSN ser, trots fribeloppshöjningen, inga tecken på att fler studenter väljer att jobba vid sidan av skolan.

Men riksdagen har höjt fribeloppet ytterligare än gång efter 2011, men de effekterna har inte CSN undersökt.

Fribeloppets storlek varierar med antalet studiemedelsveckor under ett visst kalenderhalvår, ju fler veckor desto lägre fribelopp. Fribeloppsnivån är kopplad till prisbasbeloppet. Den som studerar på heltid under 40 veckor har ett fribelopp under hela kalenderåret som idag motsvarar 172 014 kronor. En heltidsstuderande kan få 90 040 i bidrag och lån under 40 veckors studier.

AV: Angelica Capitao Patrao

Sorry, flash is not available.

Köttfria dagar på GU:s restauranger

Från och med nu i oktober kommer flera restauranger i Göteborgs Universitets lokaler att införa Meatfree Onedays. Det är restaurangerna Lyktan och Lundbergs café på Medicinareberget och Eurest vid Handels, Humanisten, Medicinareberget och Artisten som inför Meatfree Onedays. På Lyktan och Lundbergs café blir onsdagar och fredagar helvegetariska. Eurest-restaurangerna serverar enbart vegetariskt ett antal dagar under hösten.

Det är studentföreningen Sahlgrenska Academy Students for Sustainability som med inspiration av den världsomspännande folkhälsokampanjen Meatless Monday, kampanjat för initiativet.

Av: Angelica Capitao Patrao

Sorry, flash is not available.

Anmälan till vårterminen

Glöm inte bort att göra en anmälan till vårterminen 2015. Du har fram tills 15 oktober på dig att göra en webbanmälan till vårens kurser och program. Anmälan stänger 24.00, men ett tips är att anmäla dig i god tid före stängning.

Nya regler för utlandsstudier

Samma lånebelopp för utlandsstudier som för studier i Sverige och möjlighet att låna mer till undervisningsavgifter, det är två av regeländringarna hos CSN som kommer att gälla från och med 1 juli 2015.

I december 2013 antogs dåvarande regerings proposition ”Studiemedel i en globaliserad värld” som syftar till att skapa ett mer effektivt och sammanhängande studiemedelssystem. Och från och med 1 juli 2015 ändras reglerna. Bland annat så kommer utbetalningarna av lån och bidrag av betalas ut månadsvis, istället för en klumpsumma vid terminsstart som det fungerar nu.

Här ser du några exempel på ändringarna:

- Lånebeloppen för utlandsstudier blir samma som för studier i Sverige.
- Ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier tillkommer.
- Det blir möjligt att låna mer till undervisningsavgift och du kan göra större uttag under kortare tid.
- Utbetalningarna av bidrag och lån ska ske månadsvis. Merkostnadslån för resor betalas dock ut vid terminsstart. Detsamma gäller merkostnadslån för undervisningsavgifter, men då måste du kunna visa att du måste betala avgiften i samband med terminsstarten.
- Prövningen av rätten till studiestöd för språkkurser ändras.
- Definitionen av vad som räknas som utlandsstudier förändras. Det blir exempelvis möjligt att ansöka om merkostnadslån för utlandsstudier vid examensarbete utomlands.

Här kan du läsa mer: http://www.csn.se/utomlands/nya-regler

Av: Angelica Capitao Patrao

Sorry, flash is not available.

Vill du bli rektor på Chalmers?

Just nu pågår rekryteringsprocessen för att hitta en ny rektor till Chalmers. Nästa sommar slutar nämligen Karin Markides som rektor och vd för Chalmers, efter nio år på posten.

Nu är rekryteringen i full gång och känner du att det här är ett jobb för dig så ligger jobbannonsen ute på Chalmers hemsida. I slutet av januari kommer valberedningen att presentera vilka kandidater som har valts ut.

K103 Nyheter träffar student på bokmässan

Bokmassan_2013_004_Foto_Niklas_Maupoix.jpg

I helgen var bokmässan i full gång. Bland de hundratals besökare, boksigneringar och seminarier träffade vi journaliststudenten Johanna Enbäck som var på bokmässan för första gången någonsin.

180 kronor för entrébiljett var lite i överkant, tyckte Johanna Enbäck. Och vill du veta vilken som var den bästa senaste boken som hon har läst? Lyssna då på inslaget!

Av: Angelica Capitao Patrao

Sorry, flash is not available.

Kvinnor och män med högt blodtryck får olika behandling

Kvinnor som behandlas för högt blodtryck får inte samma läkemedel som män. Detta visar en avhandling från Sahlgrenska akademin som genomfört en studie på över 40 000 patienter. Studien är gjord på patienter som i primärvården ordinerats blodtryckssänkande läkemedel. En sammanställning av resultaten visar att män och kvinnor ordineras olika läkemedel. Kvinnor når inte heller lika ofta upp till det generella behandlingsmålet, ett blodtryck som bör ligga under 140/90 mmHg.

Enligt internationella riktlinjer bör patienter med högt blodtryck i första hand behandlas med s.k ACE-hämmare. Riktlinjerna gäller för patienter som även har diabetes. Något som i större utsträckning ges till män. Kvinnor ordineras främst vattendrivande läkemedel. Skillnaden i behandling av högt blodtryck är enligt studien större hos patienter med låg utbildning.

Att kvinnor mer sällan når det generella blodtrycksmålet kan förklaras med att kvinnor oftare är äldre när de insjuknar. Det tillsammans med att kvinnor har en generellt lägre risk att insjukna kan vara en orsak till att vården ofta underskattar kvinnors risk att längre fram i livet drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Jennie Olsson

Antalet Internationella Masters studenter vid Chalmers ökar

En glädjande nyhet är att antalet internationella studenter ökar på Chalmers Mastersprogram, enligt Chalmers webbaserade nyheter den 17 september 2014.
Främst tyska och franska studenter, ca 400 st, deltar nu på dessa 2-åriga Mastersprogram.

Tack vare att Chalmers rekryteringsverksamhet har arbetat hårt för att stipendier ska vara mer tillgängliga kan även fler utomeuropeiska studenter nu delta.

Stipendierna vars största givare är Volvo Car Group och Cooperation, Mölnlycke Health Care samt Chalmers stiftelse har i år gett 220 studenter främst från Indien, där efter Kina, Uganda, Thailand och Ethiopien möjligheten till 2 års Mastersstudier vid Chalmers Universitet. Tack vare Chalmers rekryteringsverksamhet har stipendiesökandet underlättats för utomeuropeiska studenter, vilket nästan dublerats i antal.

Utomeuropeiska studenter anses även väldigt viktigt för att upprätthålla kvaliten i de miljörelaterade utbildningar där det behövs studenter med erfarenhet utanför Europa; då miljölösningar och problem är globala.

av Christian Keiller
22 september-2014

Studentnyheterna i K103 rapporterar det senaste från studentvärlden – både i Göteborg och i landet. I radion hör du oss varje hel timme.

Redaktion

Nyhetschef: Angelica Capitao Patrao., Reportrar: Karin Björklund, Joel Eriksson, Elinor Strand, Annie Cervin, Joel Tivemo, Ann Lindblom, Jazz Munteanu, Daniel Bjurqvist, John Norell och Anna Larsson.

Följ oss via RSS

Kontakt

studentnyheterna@k103....